Assistansbolag


Här kan du få hjälp att välja eller byta assistansbolag.

Vad är ett assistansbolag och hur fungerar det?

Ett assistansbolag är en juridisk person som har fått tillstånd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att bedriva personlig assistans. Verksamheten skall uppfylla krav på god kvalitet, vilket innebär att det existerar särskilda krav på den som bedriver denna assistansverksamhet, men även på assistansuppdragets föreståndare och/eller verksamhetsansvarige.

Assistansverksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheten omfattas dessutom av bestämmelserna i lex Sarah, om eventuella missförhållanden i verksamheten. Assistansbolaget är har en skyldighet att dokumentera alla de insatser som genomförs i varje assistansuppdrag. För verksamheter som vänder sig till barn finns dessutom krav på registerkontroll av personal. Det finns även regler om anmälningsskyldighet, vid misstanke om att barn far illa.

Tillståndet för assistansbolaget  är knutet till den juridiska person som erhållit tillståndet. Tillståndet gäller de uppgifter som står i beslutet och i tillståndsbeviset.

Fakta om personlig assistans

I Sverige finns det 2024 cirka 18 000 personer som uppbär assistansersättning från Försäkringskassan. Dessa hade i genomsnitt 133.9 assistanstimmar/vecka. 44 % av ”brukarna” var kvinnor och 56 % av brukarna var män. 70 % av dessa brukare anlitar ett privat assistansbolag, vilket då blir 9 900 assistansuppdrag att ”slåss om” för alla assistansbolag. Av de med kommunalt beviljad assistans väljer varannan brukare att anlita ett privat assistansbolag.

”Skenande” assistanskostnader för Svenska Staten

Som säkert alla har registrerat har debatten om ”skenande kostnader” tagit fart rejält under året och vi har sett många intresseorganisationer som har manifesterat mot indragningar och allt hårdare bedömningar. Kostnaden just nu, med en timersättning om 332,60 kr, är cirka 26,05 miljarder kronor per år. Detta en stor ”utgift” för Försäkringskassan och Svenska staten, men vad är egentligen alternativen och vad kostar det egentligen, med personlig assistans?

Tydligen, har man på regeringskansliet och på de olika departementen inte har haft medel att investera i ett kalkylprogram. Vi har därför tagit oss friheten att sätta upp en enkel snurra i Microsoft Excel. Detta kalkylprogram är flitigt använd av alla assistansbolag, för att kunna få kontroll på alla kostnader kring assistansen. Det kan vara löner, sociala avgifter, pensioner, kreditkostnader, friskvård, handledning, administration, försäkringar, utbildning, introduktion, mm.

I januari 2024 fanns det cirka 800 assistansanordnare, med tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Psykiatriboende / LSS-boende

Ett annat alternativ, för människor med funktionsvariationer, kan vara ett LSS-boende. På ett LSS-boende bor man i egna lägenheter men med mycket stöd från utbildad personal. Ett sådant LSS-boende drivs av Aramia Omsorg och finns beläget i Skultorp, strax utanför Skövde och mitt i hjärtat av Skaraborg.

Assistansa.se hjälper dig att hitta rätt assistansbolag efter dina behov.

Bland de 800 assistansbolag att välja mellan skiljer sig bolagen åt gällande kvalitet, omdöme och villkor. Utmaningen att hitta det bästa alternativet bland alla assistansbolagen är svårt och tidskrävande. Assistansa som skapades av brukare för brukare, erbjuder kostnadsfri hjälp att hitta, välja och byta till det assistansbolag som bäst passar dina behov och krav.