Hur hanterar assistansbolagen ”Corona-krisen”?


Sjuk personal, rädda föräldrar / anhöriga och allmän panik…

Assistansbranschen kan inte stänga ner! Jobbet måste fortgå, även under pandemin. Väldigt många av de som har beviljad personlig assistans tillhör riskgrupp och skulle riskera att avlida om de blev smittade. Många föräldrar och andra anhöriga är jätterädda för att dra in coronasmitta i huset och väljer att inte ta emot sina personliga assistenter alls. Genast uppstår ett problem, hur man skall hantera detta? De redan pressade assistansbolagen får ta kostnader då assistenterna skall ha sin avtalade lön för de schemalagda passen.

Hygien, viktigare än någonsin!

I dessa tider är det ännu viktigare att sköta sin handhygien. Personliga assistenter är redan bra på detta men nu är det ännu viktigare och, i värsta fall, kan ett liv hänga på detta…