LSS-utredningen dröjer…


Det kommer nog att ta tid innan allt är klart…

Under våren 2016 tillsatte den ”rödgröna” regeringen Löfven en utredning av LSS för att göra en total översyn. Denna LSS-utredningen har fått skarp kritik (läs uppror) från hela handikapprörelsen. En av punkterna som har rört upp allra mest är förslaget att funktionshindrade barn under tolv år inte ska ha rätt till personlig assistans. LSS-utredare är Gunilla Malmborg som ersatte Desirée Pethréus. Med tanke på det mycket instabila politiska läge som vi har i Sverige kan man kanske gissa att LSS-utredningen inte kommer att presenteras den 15:e december, som det var tänkt utan någon gång i på 2019?

Syfte med LSS-utredningen

När man läser vad det står (gulmarkerat) undrar man ju, med all rätt, om det är möjligt att samtidigt ha ett krav på kostnadsreducering? Är texten bara ”ett spel för galleriet”? Full delaktighet i samhällslivet! Vad menar man med detta? Kan det möjligen betyda att ett barn med funktionsvariationer skall kunna gå till fritidsgården, åka till simhallen, åka skridskor eller gå till biblioteket? Jämlikhet i levnadsvillkor låter ju bra men för de flesta med assistans är det omöjligt att uppnå…