LSS-utredningen till papperskorgen?


Uppror bland intresseorganisationer och assistansanvändare!

Assistansutredningen föreslog redan 1995 stora besparingar, nu dyker samma förslag upp en gång till…
Allt som är lovat är glömt, men som tur är finns det bild- och ljudbevis som gör att de flesta förslagen i den ”nya LSS-utredningen” inte kan genomföras över huvud taget. Märkligt att Gunilla Malmborg, som ensam LSS-utredare, inte tog hänsyn till alla löften och försäkringar om LSS-reformens bevarande och att ingen skall drabbas av försämringar. Intressent problematik att kommunerna skulle få ett stort ansvar! Vi som har lite insyn i den kommunala verksamheten och då när det gäller LSS, inser ju att det skulle komma att bli fullständig katastrof. De flesta kommunerna i Sverige sköter LSS väldigt dåligt… Dåligt ledarskap, usla arbetsförhållanden och många gånger både outbildad och omotiverad personal. Sen förstår ju alla med lite erfarenhet att det kommer att bli 290 olika bedömningar av behoven och vilka insatser som skall beviljas. Det är illa nog att Försäkringskassan gör helt olika bedömningar beroende på vilken region eller del av Sverige som man råkar befinna sig i. Med tanke på vilka fantastiska reformer som ligger på bordet just nu vore det märkligt om inte Gunilla Malmborgs utredning kastades i papperskorgen…