Manifestationer 3 december


Manifestationer över hela Sverige

Under söndagen genomfördes det manifestationer över hela Sverige för att protestera mot neddragningarna inom LSS och personlig assistans. På Järntorget i Göteborg fick representanter från samtliga politiska partier svara på 3 frågor som ställdes av RBU:s ordförande. David Lega (Kristdemokraterna) svarade tydligt JA, liksom liberalernas representant… Socialdemokraternas företrädare svamlade lite väl mycket och fick motta burop från publiken.