IfA håller Rådsmöte och debattforum 6-7 maj…


En digital konferens för hela den personliga assistansen!

IfA vill att alla inom personlig assistans skall vara uppdaterade och bli inspirerade! Man bjuder därför in samtliga inom assistansbranschen till en digital tvådagarskonferens där temat nu är ”Framtidens personliga assistans. Hur ser det ut idag och vad händer framåt?”

I höstas arrangerade IfA, för första gången, en helt digital tvådagarskonferens. Konferens blev väldigt lyckad och det blev en omtalad succé med hundratalet deltagare.

Ur programmet:

IfA Rådsmöte 6 maj

• Aktuella frågor (IfA)
• Vilka etiska dilemman finns kopplade till den tekniska utvecklingen? (SMER)
• Gode män och förvaltare, Ställföreträdarutredningens förslag (Anna Skytte Spånberg)
• Kommunikation och det strategiska lyssnandet (Mats Heide)
• Kriminaliteten mot den personliga assistansen – nu sätter vi stopp! (Polisen)

IfA Debattforum 7 maj

• Malin Ekman Aldén, Generaldirektör för Myndigheten för Delaktighet inledningstalar
• Politikerdebatt om Framtidens personliga assistans (Ledamöter från socialutskottet)
• Utredningen Stärkt personlig assistans (Fredrik Malmberg)
• Kan robotar vara till nytta i den personliga assistansen? (Britt Östlund)
• IfA Inspirerar

Till anmälan