Regeringen backar om personlig assistans…


Efter massiv kritik – Regeringen omprövar sitt ställningstagande

Efter intensiv och massiv kritik mot försämringar i den personliga assistansen presenterade regeringen på tisdagen några åtgärder, för att kunna förbättra situationen. Bland annat skall en ”tillfällig” lagändring göra att Försäkringskassan inte ska ompröva rätten till statlig assistans vartannat år. Men för dem som redan fått avslag hjälper tyvärr inte detta.
Rådet till alla de som fått avslag är följande, – Sök på nytt…

P.S. Har ni personlig assistans i dag, kanske inte är helnöjda och funderar på att byta assistansanordnare finns det bra alternativ, beroende lite på var assistansen skall utföras.