Rätt till assistans


Rätten till personlig assistans

Personlig assistans från Försäkringskassan;

Personlig assistans från Försäkringskassan, så kallad statlig assistansersättning uppbärs i dag av cirka 15 000 personer. För att ha rätt till insatser enligt LSS måste sökanden tillhöra någon av lagens tre personkretsar.

Personkrets 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Personlig assistans kan även beviljas för personer som uppfyller kriterierna för vad som är ett grundläggande behov.

De 5 grundläggande behoven, enligt LSS, är följande:

1. Personlig hygien

2. På- och avklädning

3. Måltider

4. Kommunikation

5. Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen

Titta på filmen, från Försäkringskassan, om personlig assistans!

Om ni funderar på att ansöka om personlig assistans är det viktigt att ni gör en så korrekt och fullständig ansökan som möjligt. Alla läkarintyg skall vara aktuella och det kan även vara av stor vikt att kunna få med en aktuell ADL-bedömning. Ta hjälp av någon som vet hur en assistansansökan skall utformas och som kan juridiken kring LSS.