Nytt avtal för personliga assistenter tecknat


3-årigt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna klart!

Fackförbundet Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal för privat anställda personliga assistenter. Avtalet löper över tre år och håller sig inom ramen för arbetsmarknadens s.k. ”märke”.

Fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna är överens om ett nytt avtal för alla privatanställda assistenter. Det nya avtalet ger de anställda rätt till 1 642 kronor i löneökning, under den treåriga avtalsperioden.

Förhandlingarna om ett nytt avtal har pågått under väldigt lång tid. Fackförbundet Kommunal varslade om konflikt och ett antal medlare hade kallats in. Medlarna avstod dock från att lämna ett medlingsbud, men sedan har parterna enats om ett nytt avtal.

Kommunal anser att avtalet är ”väldigt glädjande” och att det är en framgång för Kommunal och ett bra och viktigt avtal för de personliga assistenterna. Assistenterna får nu de löneökningar alla på arbetsmarknaden ska ha.

Avtalet löper över 36 månader. Lönerna höjs med 535 kronor den 1 oktober i år. Därefter höjs de med 548 respektive 559 kronor de kommande två avtalsåren. Det nya kollektivavtalet innehåller också skrivningar om ytterligare förbättringar av anställningsvillkoren.